Data:

Noutati

Contul meu

[ Log On ]

Newsletter

Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

•Axa prioritară 1: ,,Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
•Domeniul major de intervenţie 1.1: ,,Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.
•Beneficiar: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
•Buget proiect: 20 430 424 lei
•Durata: iulie 2010 – iunie 2013 (36 luni)
•Organism Intermediar: Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (OIPOSDRU MECTS)

Dezvoltarea capitalului uman în România, prin modernizarea învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT) a reprezentat în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Un sprijin important pentru atingerea obiectivelor de modernizare a fost asigurat prin fondurile Phare, ale Uniunii Europene, de pre-aderare. Procesul de modernizare a ÎPT este continuu, având în vedere provocările existente la nivel european şi internaţional şi, în acest context, asigurarea finanţării intervenţiilor prin POSDRU reprezintă o importantă oportunitate.

Proiectul ,,Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic”, finanţat din POSDRU, are ca obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii ofertei educaţionale (curriculare) din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională iniţială, prin intervenţii ameliorative, ample, sistemice la nivelul firecărei componente a procesului de proiectare a acestei oferte specifice sistemului de învăţământ profesional şi tehnic (IPT).

mai mult